”Mimers Källa har avslutat all verksamhet
eftersom Hasse Bengtson har lämnat jordelivet bakom sig.

För andra förslag till konsultationer, kurser, behandlingar etc.
se www.ayur-veda.se resp. www.ayurveda-akademin.se."