Mimers Källa

Sök

Go to content

Om Ayurveda

Om Ayurveda
- tidlös visdom
för naturlig hälsa
                         


”Ayurveda går till roten istället för att bara lägga plåster på såren.”
(Paola, 31 år)

”Det är en stor gåva att få ta del av sådan här urgammal kunskap som inte grundar sig i trender.” (Dirce, 50 år)

Ayurveda är sedan ca 6000 år ett fullständigt heltäckande system för naturlig hälsa. Allting har sin givna och naturliga plats någonstans i den ofantligt stora ayurvediska referensramen – alltifrån det mest konkreta/jordnära till det mest abstrakta/subtila. Inom ayurveda betraktas kropp och själ som olika aspekter av samma grundläggande enhet, inte som något som kan skiljas åt. Allt som sker i form av tankar och känslor har en fysisk motsvarighet någonstans i kroppen.

Ayurvedas syfte är

 • att bibehålla god hälsa, dvs. förebygga ohälsa
 • bota sjukdom, om sådan ändå har uppstått
 • att ytterst skapa ett så väl etablerat tillstånd av perfekt hälsa på alla nivåer att obalans eller sjukdom - av vilket slag som helst - aldrig kan få övertaget över det som är friskt.


Auyrveda vill alltså förebygga obalanser och allehanda problem innan de överhuvudtaget uppstår.

Via nedanstående länkar kan du komma direkt till det som du vill veta mer om.

» Ayurvedas syn på hälsa
» Vata - Pitta - Kapha
» Grundkonstitution
» ”Vilken är min grundkonstitution?”
» Att vara i balans
» Att vara i obalans
» Självtest
» Förbränning – matspjälkning - näringsupptag
» Toxiner / ”slagg” / ama
» Behandlingsmetoder
» AV kosttillskott
» Lästips

Ayurvedas syn på hälsa
innebär så mycket mer än enbart frånvaro av sjukdom. En helt frisk person har sina s.k. doshor Vata, Pitta och Kapha – se nedan - samt sina mer kroppsliga funktioner som matsmältning, bildande/underhåll av vävnader, utsöndring av restprodukter i god balans. Personen lever också i ett inre tillstånd av livsglädje, klarhet, djupt välbefinnande med energi och vitalitet i överflöd samt är stabilt och permanent förankrad i sitt innersta.

Det kan kanske kännas svårt för de flesta av oss att nå ovannämnda tillstånd. Men beskrivningen kan ändå tjäna som ett fyrtorn vars ljussken hjälper oss att välja rätt väg när vi ideligen ställs inför livets utmaningar. Ayurveda har mycket att erbjuda som kan hjälpa oss att hålla kursen i vardagen.

Vata-Pitta-Kapha
Våra individuella olikheter ingår enligt ayurveda i ett enkelt, naturligt och heltäckande mönster. Ayurveda talar om tre s.k. doshor - ”energiflöden” - Vata, Pitta och Kapha, som finns i olika proportioner överallt i naturen. Varje människa har en unik kombination av dessa tre - en personlig grundkonstitution - som samverkar med motsvarande tre i vår omgivning. Denna grundsyn förklarar våra egenheter och olikheter så att vi lättare kan förstå och respektera oss själva. Den ger oss också enkla och kraftfulla redskap att påverka vår hälsa.

Grundkonstitution - personlig konstitution
Även om alla människor har många grunddrag gemensamma - såväl fysiologiska, anatomiska som beteendemässiga och till viss del även psykologiska - så har varje människa en helt unik sammansättning av Vata - Pitta - Kapha. Denna bestäms i huvudsak i befruktningsögonblicket när föräldrarnas gemensamma dosha-blandning ger det blivande barnet dess grundförutsättningar. Inom ayurveda kallas denna unika blandning med ett sammanfattande ord för grundkonstitution (även personlig konstitution; ibland kan man även se ”psykofysiologisk kroppstyp”).

Med utgångspunkt i dessa otaliga kombinationsmöjligheter av Vata-Pitta-Kapha kan i princip alla mänskliga olikheter förklaras. Några exempel på sådana kan vara:

 • ”Jag tycker att frukosten är dagens bästa måltid, men frugan har egentligen aldrig gillat att äta på morgonen.”
 • ”När jag äter sallader och annan råkost dröjer det inte länge innan magen svullnar eller blir ’bullrig’, medan min man kan äta massor med sådant och mår jättebra av det.”
 • ”Min man älskar sol och värme medan jag hellre söker mig till skugga och svalka.”
 • ”Varför ska hon alltid hålla på och ändra allting? Det är väl bra som det är?!”
 • ”Han sover som klubbad hela natten igenom, medan jag vaknar lätt vid minsta ljud eller annan störning.”
 • ”Hur kan hon äta tre fulla mål om dagen utan att gå upp ett hekto? Själv går jag ju upp i vikt även om jag bara äter en liten del av allt det där.”
 • ”Själv har jag alltid många järn i elden. Jag kan inte förstå dom som mest blir sittande i soffan och sällan eller aldrig får ändan ur vagnen.”
 • ”Vad det är skönt att alltid kunna ta saker med ro när alla andra i min omgivning far runt som skållade råttor och bara stressar.”
 • ”Min mage reagerar på minsta lilla stress eller skräpmat, men hans verkar tåla vad som helst.”


Ayurveda kan alltså både beskriva och förklara dessa skillnader likaväl som det som är gemensamt för alla oss människor. Grundkonstitutionen ger varje människa sin unika förutsättning för det liv som väntar.

Det vanligaste sägs vara att varje människa vanligen domineras av en kombination av två doshor. Det därnäst vanligaste är att en ensam dosha dominerar. Däremot anses det relativt sällsynt att en person har ungefär lika mycket av alla tre doshorna i sin grundkonstitution.

Någon kanske har Kapha-dominans i sin grundkonstitution och uppvisar då vanligen mer av det som är typiskt för Kapha. En annan människa har kanske Pitta-Vata-dominans och uppvisar då mer av en blandning av det som är typiskt för Pitta resp. Vata.


”Vilken är min grundkonstitution?”
Detta är en vanlig fråga vid en första hälsokonsultation och den förtjänar att kommenteras.

Michelangelo lär en gång ha fått en fråga om hur han bar sig åt för att skapa sina mästerliga skulpturer. Svaret sägs ha blivit ungefär så här: ”Jag tar bara bort det som inte behövs”. Detsamma kan sägas gälla för en ayurvedisk hälsokonsultation.

Din grundkonstitution är som en välslipad diamant där de olika fasetterna återspeglar dina unika bidrag – utvecklade eller latenta - till omvärlden. Men eftersom denna ”diamant” redan är perfekt i sig själv behöver den inte åtgärdas på något vis.

Att med säkerhet bestämma någons grundkonstitution är vanligtvis ganska svårt. Detta beror på att vi oftast har varierande mängder av akuta och kanske även kroniska obalanser/pålagringar utanpå själva ”diamanten”. Men du gör både dig själv och omvärlden en mycket stor tjänst genom att hålla din ”diamant” så ren som möjligt.

Därför fokuserar en hälsokonsultation istället på det som behöver åtgärdas i din ”dagskonstitution” och inte så mycket på vilken din grundkonstitution är. Ju mer av olika obalanser och pålagringar som avlägsnas, desto mer kommer du att känna igen dig själv och veta vem du är. När skräpet är borta och allt är i balans finns bara den rena ”diamanten” kvar och dess strålglans kommer då till sin fulla rätt. (Med ”dagskonstitution” menas här alla förvärvade obalanser/pålagringar, akuta såväl som kroniska, utanpå grundkonstitutionen.)


Att vara i balans
innebär att grundkonstitutionen är fri från obalanser/pålagringar.

Att vara i balans är alltså inte att ha lika mycket av vardera Vata-Pitta-Kapha. Så tycks dock den vanligaste missuppfattningen se ut kring detta med att ”vara i balans”.

Några exempel på vanliga tecken för
en
balanserad person som domineras av

Vata

 • tunn kroppsbyggnad
 • tendens att gå ner i vikt
 • oregelbunden förbränning
 • lättsam
 • pratsam
 • kreativ
 • flexibel
 • entusiastisk
 • utåtriktad
 • spontan
 • kortlivat minne
 • snabb i det mesta
 • skiftande humör

Pitta

 • stark förbränning
 • varm i kroppen
 • stark utstrålning
 • gott intellekt
 • viljestark
 • initiativrik
 • kvalitetsmedveten
 • naturlig ledare
 • mål-/resultatfokuserad
 • söker utmaningar
 • ambitiös
 • gillar ordning och reda
 • principfast
 • temperamentsfull

Kapha

 • rundare kroppsbyggnad
 • tendens att gå upp i vikt
 • lugn
 • trygg
 • stabil
 • godmodig
 • tålmodig
 • kärleksfull
 • långsam i det mesta, inkl.matsmältning
 • lyssnande
 • god hushållare
 • familjekär
 • mycket gott minne

När det gäller grundkonstitutioner som domineras av två eller tre doshor kan personen alltså uppvisa en blandning av ovanstående egenskaper. Det är då ganska vanligt att medan en dosha kan visas sig mer på det rent fysiska planet, alltså hur kroppen ser ut och fungerar, så kan en annan dosha komma fram mer på det mentala planet, dvs. i tanke- och känsloprocesser.

Att vara i obalans
Du börjar alltså ditt liv med din grundkonstitution. Under livet händer sedan allt möjligt som påverkar dig på olika sätt och i olika grad. En del upplevelser påverkar dig en kort stund, medan andra gör ett mera bestående intryck.

I bästa fall gör du spontant och intuitivt rätt i olika situationer, har en bra dygnsrytm, äter rätt mat när du är hungrig, vilar när du behöver osv., så att du hela tiden håller dig i god balans. Erfarenheten visar dock att de flesta av oss allt som oftast, och av många olika skäl, gör på annat sätt.

Det kanske är så att du äter/dricker sådant som kroppen egentligen inte trivs så bra med eller mår så bra av (även om 'knoppen' säger att ”det här ska vara bra för mig”). Eller du kanske rentav äter mer än du verkligen behöver...? Om du har mycket av ”… måste bara…” i din vardag är det troligt att du pressar dig lite för mycket. Din dygnsrytm eller livsstil i allmänhet kanske sliter hårt på både kropp och själ.

En del s.k. negativa händelser kanske du klarar av att bearbeta och omvandla till något positivt, medan du istället trycker ner andra som
till synes upphör att påverka dig. Det kan t.ex. handla om känsloupplevelser som berör dig mer än du klarar av just då. Långvarig stress kan sätta sig på olika ställen i kroppen, kanske i nackområdet eller i magen. Listan på möjliga obalanser, kort- eller långvariga, kan göras närmast oändligt lång. (Se vidare tabellen nedan.)

All denna samlade påverkan, som går utöver vad den enskilde medvetet eller omedvetet kan eller vill hantera, ansamlas utanpå grundkonstitutionen. Där blir den ofta kvar tills du gör något aktivt för att bli av med den. Den har då blivit en obalans.

En del påverkan som t.ex. oregelbundna vanor, alltför mycket av lätt/torr/kall mat, stress, för lite sömn, att negligera naturbehov, att träna för hårt, ger förr eller senare mer eller mindre av Vataöverskott = Vataobalans.

Pittaöverskott/-obalans kan vi få genom att i övermått – vilket lätt sker för just Pitta-personer! - t.ex. utsätta oss för stark värme/solbad, dricka alkohol, äta röd mat i överflöd liksom starka kryddor samt att trycka tillbaka ilska.

Och Kaphaöverskott/-obalans kan vi samla på oss genom att t.ex. få i oss mer än behövligt av mejeriprodukter av alla slag, veteprodukter, sötsaker, tung mat, sömn på dagtid samt fysisk passivitet i allmänhet.

Att trycka ner/hålla tillbaka känslor av alla slag kan ge obalanser i vilken dosha som helst, lite beroende på vilken känsla det är fråga om. Dessa instängda känslor sätter sig alltid någonstans i den fysiska kroppen som förr eller senare brukar uppvisa problem av något slag.

Typiska obalanser hos respektive dosha
OBS!
Dessa obalanser kan finnas hos vem som helst av de tre grundtyperna. Men naturligtvis är det vanligare med Vata-obalans hos en utpräglad Vata-person eftersom denna redan har mycket av just Vata. Det behövs då inte så mycket ytterligare Vata för att Vatan ska ”slå i taket”. På samma sätt kan även Pitta- respektive Kapha-obalans återfinnas hos vem som helst, men oftare hos respektive grundtyp. En viss doshaobalans leder med tiden oftast till att även andra doshor kommer ur balans, dvs. det blir som en kedjereaktion.

Några Vata-
obalanser

 • rastlöshet
 • oro/ångest
 • ofokuserad/splittrad
 • ”svamlare”
 • förstoppad/”hård i magen”
 • gaser i mage/tarm
 • sömnstörningar
 • spänningshuvudvärk
 • energinivån svängerkraftigt
 • beslutsvånda
 • svårt att ”stänga av” huvudet
 • utmärglad/hålögd

Några Pitta-
obalanser

 • magkatarr/-sår
 • tarminflammation
 • utbrändhet
 • synfel/ögonproblem
 • lättirriterad
 • hetlevrad
 • dominans
 • migrän
 • perfektionist
 • ”kontrollfreak”
 • ”ändamålet helgar medlen”
 • riskbenägen i överkant
 • fanatisk/extrem
 • konfliktsökande

Några Kapha-
obalanser

 • slembildning
 • övervikt
 • svullnad/ödem
 • tröghet/slöhet/passivitet
 • tungsinthet
 • tung, molande huvudvärk
 • räddhågsen
 • överbeskyddande
 • eftergivet medberoende
 • martyrskap
 • girighet
 • konfliktundvikande
 • trygghetsnarkomani


Ett självtest
kan ge en bild av ditt dagsläge, dvs. det kan ofta visa dina förvärvade/pålagrade obalanser när det gäller Vata, Pitta och Kapha. I bästa fall – om du inte har speciellt mycket obalans eller toxiner/”slagg” i dig - kan du också få en antydan om en möjlig grundkonstitution, men sällan en säker bestämning av denna. Självtester av olika slag kan ändå tjäna ett viktigt syfte, nämligen att öka din medvetenhet om dig själv och hur du fungerar.


Nyfiken? Vill du göra ett enkelt självtest?
Då kan du gå till antingen http://www.ayur-veda.se/test.html
eller http://vedalila.se/om-ayurveda/testa-din-kroppstyp/

Förbränning – matspjälkning – näringsupptag
När ayurveda talar om en ”god förbränning” handlar detta långt mer om kvaliteten på densamma än om kvantiteten. En människa med god förbränning behöver inte alls vara en storätare, lika lite som att en storätare har en god förbränning. I bästa fall sammanfaller ”god aptit” med en god förbränning (inkl. spjälkning och näringsupptag). I sämsta fall är det tvärtom. Och hur osannolikt det än må låta har alldeles för många människor glömt bort hur det känns att vara naturligt hungrig! Vi tenderar att äta ”med huvudet” istället för med magen. Ayurveda har gott om råd och huskurer för att återställa aptit och hunger till de naturliga förhållanden som passar för den enskilda personen.

Även här skiljer det sig vanligen mycket mellan olika individer. Vissa kan behöva tre lagade mål om dagen utan att det ställer till minsta problem. Andra skulle kunna klara sig med ett mindre mål per dag och må betydligt bättre av det. Dessa skillnader hänger intimt samman med hur mycket Vata, Pitta respektive Kapha personen har i speciellt sin mag-/tarmkanal.

Ayurvedas syn på mat, förbränning, matspjälkning och näringsupptag skiljer sig åtskilligt från västerländskt tänkande. Till exempel är det inte i första hand matens näringsvärde i termer av kolhydrater, fett och proteiner som betonas, inte heller vitaminer, mineraler och spårämnen. Naturligtvis är det inte oviktigt vad vi stoppar i oss. Men långt viktigare är hur maten påverkar Vata/Pitta/Kapha. Och det allra viktigaste är hur pass god förmåga kroppen har just vid den aktuella måltiden att dels spjälka födan vi får i oss, dels att ta upp näringen så den kan komma kroppen tillgodo.

Om du t.ex. äter mer mat än vad kroppen just då kan ta hand om när det gäller spjälkning och näringsupptag så bildas toxiner/”slagg” som kroppen bara får problem av – se mer om detta nedan. Och kroppen har egentligen bara ett enda sätt att tala om att den är helt redo att ta emot en ny måltid och det är en tydlig – men inte övertydlig! – hungersignal
i magen. Andra signaler som sug, längtan efter något (ofta sött) osv. handlar om något annat och ska inte misstolkas som äkta hunger.

I vår nuvarande livsstil äter vi ofta efter klockan, efter någon speciell dietregim, av sociala skäl, för att trösta oss när vi inte mår så bra, för att stå oss länge eller rentav i förebyggande syfte för att helt enkelt inte bli hungriga. Om inte kroppen då har tillräckligt med kapacitet att ta hand om det vi äter bildas alltså nämnda toxiner/”slagg”. Och då är det oftast bara en tidsfråga innan problemen kommer.

Det finns flera olika sätt i ayurveda att fastställa om det finns störningar i matspjälkning och/eller näringsupptag. Och framför allt finns det mängder med metoder att ta till för att bit för bit återfå en väl fungerande matspjälkning samt ett optimalt näringsupptag.

Toxiner/”slagg”/ama
När vi inte äter i fas med vår matsmältningskapacitet bildas alltså toxiner/”slagg”. Det ayurvediska namnet för toxiner/”slagg” av alla slag är kort och gott ama. Ama är en helt oönskad restprodukt som enbart ställer till problem. Det finns överhuvudtaget inget positivt med att ha ama i kroppen eller sinnet. Ju mer ama, desto sämre immunförsvar och tvärtom, ju mindre ama, desto starkare immunförsvar. Ama leder ofta till att vi blir onaturligt och kanske kroniskt trötta, känner oss tunga/sega, kraftlösa, aptitlösa, har svårt att känna igen oss själva, får led-/muskelproblem, hudproblem, värk, inflammationer, svullnader, blir lättare sjuka (ama kan t.ex. fungera som rena festmåltiden för bakterier) osv.

Ayurveda har mängder av metoder och kurer för att rensa ut ama, alltifrån mycket milda och ”snälla” till synnerligen kraftfulla och djupgående. Därför behöver kurerna anpassas efter den person det gäller.
En ayurvedisk hälsorådgivare ska kunna ge dig väl fungerande råd, utifrån just din aktuella situation, för att bli av med ama av olika slag.

I samband med att exempelvis ama rensas ut kan symptom av olika slag tillfälligt förvärras. Detta är en s.k. läkereaktion som inte ska tryckas tillbaka. Efter en tid brukar det hela normaliseras igen.

Behandlingsmetoder
Inom ayurveda finns oräkneliga behandlingsmetoder av alla slag. Det finns dels sådana som du själv kan utföra på/för dig själv, dvs. egenvård, dels sådana som bör utföras av välutbildade terapeuter eller rentav ayurvedisk sjukvårdspersonal.

För
egenvård finns massor av både förebyggande råd/åtgärder och sådana för mer akuta situationer. Du får vanligtvis några sådana råd vid en ayurvedisk hälsokonsultation.

Råd för egenvård kan handla om allt från din allmänna livsstil inkl. sömn- och motionsvanor via dygnsrytm till kostvanor.
Du kan också få mycket kostnadseffektiva huskurer, andningsövningar, yogapositioner. Dessutom kan du få konkreta råd om mat och dryck liksom när och hur du bör äta för att på bästa sätt tillgodogöra dig näringen och energin i maten. Det kan också handla om speciella téer av olika slag eller att under en viss period använda något örtbaserat kosttillskott.

Det finns även betydligt mer
kraftfulla och djupgående behandlingar. Åtminstone någon av dessa kan du göra hemma på dig själv, men då vanligen med daglig handledning av någon terapeut som har kompetens för detta.

För övriga mer omfattande behandlingar, t.ex. den som kallas
panchakarma, rekommenderas att du åker till ett ayurvediskt hälsocenter eller en klinik. Där blir du omhändertagen i alla avseenden – med specialdiet utifrån ditt hälsoläge, behandlingar, medikamenter osv. - under de dagar/veckor som just din kur pågår.

Men det är knappast att bara ”åka på panchakarma”. För att du ska få full valuta för pengarna brukar det i hög grad löna sig att redan på hemmaplan göra allt som går att göra med vanliga råd och kurer. Ju mer av ytliga obalanser som redan städats bort, desto djupare och effektivare kan panchakarman arbeta. För slutresultatet kan detta göra stor skillnad jämfört med om du bokar första bästa resa och behandling.

Våren 2010 öppnades ett nytt svenskt ayurvedacenter, Skandinaviska Ayurveda-Akademin, i Sollentuna/Helenelund. Verksamheten leds av Johan Ljungsberg som har mycket omfattande och mångårig erfarenhet av olika slags ayurvediska behandlingar, inklusive panchakarma. Du kan läsa mer på www.ayurveda-akademin.org.

För dig som kanske behöver mer kvalificerad ayurvedisk vård rekommenderas
Rajah Ayurvedic Hospitals (RAH) i Kerala i Indien. Om du funderar på att resa till RAH rekommenderas du först och främst att läsa det som finns på www.ayurveda-resor.se Du kan också gå in på RAH:s egen hemsida på www.ayurvedichospital.com och se vad som erbjuds, inte minst i form av olika logivarianter i olika prisklasser.

Ayurvediska kosttillskott
Det finns många olika slag av kosttillskott inom ayurveda. Syftet med dessa är att hjälpa kropp och sinne att hitta tillbaka till sina normala funktioner, inte att göra jobbet åt kropp/sinne. Vanligtvis är kosttillskotten helt örtbaserade och därmed naturliga produkter. Syntetiska ämnen accepteras inte. Inom ayurveda godkänns inte något som ger negativa biverkningar. Tidsrymden på tusentals år gör att det har funnits gott om tid att sålla bort allt som inte lever upp till detta krav.

Mimers Källa samarbetar enbart med sådana importörer/grossister – se Länkar - vars produkter testas i kvalificerade, välrenommerade laboratorier med avseende på tungmetaller m.m.

Lästips
Om du endast har mindre obalanser kan du ofta ta dig fram på egen hand i böcker och hitta just det du behöver. Men om du har mer omfattande, långvariga och/eller djupgående obalanser kan det ibland bli svårt att veta hur du ska prioritera bland alla råd och kurer. Då rekommenderas i första hand en konsultation hos en kvalificerad hälsorådgivare. En sådan konsultation kan bespara dig både tid, energi och pengar eftersom du snabbare och effektivare kan komma till roten med problemen.

Det finns mycket ayurvedisk kunskap i bokform. På engelska finns mängder, på svenska betydligt mindre. De flesta är då översättningar av böcker med ofta engelsk-amerikansk bakgrund, en del med indisk.

Det finns ett par genuint svenska böcker som gott och väl täcker grunderna i ayurveda, inte minst utifrån våra kulturella förutsättningar, men också med våra nordliga breddgrader i beaktande:

Skapa din egen hälsa med Ayur-Veda, Maivor Stigengreen, 2007, Markaryd: Ayur-Veda-Skolan, fjärde upplagan; ISBN 978-91-973547-3-8. (Första upplagan kom på 90-talet.)
Den första bok som helt och hållet är skriven utifrån skandinaviska levnads- och naturförhållanden. Massor med praktiska råd. Kunskapstät.

Ayurveda för kropp och själ, Eva Sanner & Peter Ljungsberg, 2006, Stockholm: Natur & Kultur; ISBN 91-27-35647-4.
En välskriven och komplett grundbok i ayurveda. Den lyfter fram inte minst livsstilens inverkan på hälsa/ohälsa. Och den har också ett intressant avsnitt om hur kunskapen kan användas i parrelationer.

uppHem | Aktuellt | Tjänster | Kalendarium | Om Ayurveda | Mimers Källa | Kontakt | Länkar | Site Map


Back to content | Back to main menu